מכבי שירותי בריאות ver 2.26.1 App Download For Android/iOs

מכבי שירותי בריאות ver 2.26.1 App Download For Android/iOs

Waht is מכבי שירותי בריאות App

אפליקציית מכבי שירותי בריאות מאפשרת לך לצפותבמידע אישי וכללי וכמו כן לבצע פעולות עבורך ועבור בני משפחתך.
באמצעות האפליקציה ניתנים שירותים שונים כגון: זימון תורים, איתוררופא / סניף / בית מרקחת לפי סוג ו/או מיקום, צפייה בתוצאות מעבדהורכישות של תרופות בבתי מרקחת.
שירותים הניתנים לכלל משתמשי האפליקציה:
• איתור שירותים: רופאים, סניפים, מוקדי רפואה דחופה, מעבדות ומכונים,בתי מרקחת ועוד…
• קבלת הוראות הגעה אל השירות: על מפה או באמצעות מציאות רבודה(Augmented Reality)
• הצגת תוצאות חיפוש בקרבת מקום
• ניהול רשימת מועדפים

שירותים נוספים הניתנים למבוטחי מכבי שירותי בריאות:
• צפייה בביקורים קודמים ובתורים עתידיים
• זימון תורים לרופא
• ביטול תורים לרופא
• צפייה בתרופות שנרכשו בבתי מרקחת
• צפייה בתוצאות בדיקות: בדיקות מעבדה, רנטגן / אולטרה-סאונד, הולטר /א.ק.ג, גנטיקה, אולטרה-סאונד גיניקולוגי,PAP , שליש ראשון / חלבוןעוברי
• החלפת מבוטח: צפייה במידע ו/או ביצוע פעולות עבור בני המשפחה (בהתאםלהרשאות שהוגדרו במכבי)
• ביקור ללא כרטיס: קבלת אישור חד פעמי לביקור אצל רופא ללא הכרטיסהמגנטי
• שינוי סיסמאMaccabi HealthcareServices application allows you to view personal information andrules, as well as perform for you and your family.
Using application services are provided such as: Appointments,Finding a doctor / branch / pharmacy by type and / or location,view lab results and purchases of medicines in pharmacies.
Amenities available to all users of the app:
• Locating services: doctors, offices, emergency medical centers,labs and pharmacies, and more …
• Getting directions to the service: the map or using augmentedreality (Augmented Reality)
• Search Results Display area
• Manage the favorites list

Other services provided to its insured health services:
• View previous visits and future lines
• Appointments to the doctor
• Cancel appointments doctor
• View drugs purchased in pharmacies
• View the results of tests: laboratory tests, X-rays / ultra -sound, Holter / EKG, genetics, ultra – sound gynecologist, PAP,First Trimester / AFP
• replacement of insured: View information and / or performing forfamily members (Depending on the permissions set Maccabi)
• Visit Unknown card: a one-time approval to visit a doctor withouta magnetic card
• Change Password

מכבי שירותי בריאות ver 2.26.1 App Download For Android/iOs

מכבי שירותי בריאות Description & Feature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *